EKREM ÇELEBİ’ DEN BASIN AÇIKLAMASI

EKREM ÇELEBİ’ DEN BASIN AÇIKLAMASI

EKREM ÇELEBİ’ DEN AÇIKLAMA

Babamın cenazesi esnasında Başbakan Yardımcımız Sayın Ali BABACAN ile yaptığım görüşmeler neticesinde Patnos İlçemizdeki deprem ve don afetinden zarar gören ve düşük faizli kredi borçları bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi Bakanlar Kurulunun 22 Şubat 2012 tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

Böylece,

23/10/2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, esnaf ve sanatkarların ise Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin 24 Ekim 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ertelenmiştir.

Yine;

4-14 Kasım 2011 tarihleri arasında meydana gelen don afetine maruz kalan ve söz konusu afet nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seralarının en az yüzde 30 ve üzeri zarar gördüğü tespit edilen ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kredi borçları 1 yıl süreyle ertelenmiştir.

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Sitede ara

www.patnosfm.net